Welkom bij Acuzio HR

Budget/financieel advies aan werknemers

Het komt steeds vaker voor dat werknemers in financiële problemen verkeren. Dit is in de eerste plaats vervelend voor de betrokken medewerker, maar uiteraard ook voor u als ondernemer. U ziet de productiviteit van de medewerker immers afnemen. Denkt u dat u niets kunt betekenen voor uw medewerker? Wij kunnen u in een gesprek aangeven dat er mogelijkheden zijn! Neem gerust contact op voor het maken van een afspraak.

Signalen

Eerste signalen van een medewerker die in ‘financieel zwaar’ zit, zijn onder andere:

 • Verzoek om een voorschot op loon of vakantiegeld
 • Frequent verzuim
 • Verandering in gedrag (depressief, minder focus op werk)
 • Meer verzoek om overwerk
 • Loonbeslagen 

Zorg dat u deze signalen vroegtijdig oppakt!

Risico’s 

U zult dit in de praktijk ongetwijfeld geconfronteerd zijn geweest met een medewerker die zijn of haar ‘financiële huishouden’ niet op orde had.  De kosten die dit voor u als ondernemer meebrengt kunnen enorm oplopen. Maar welke risico’s loopt u nu werkelijk met een medewerker die zijn of haar privé- financiën niet op orde heeft?  Een aantal risico’s op een rij:

 • Verhoogde kans op fraude en diefstal!
 • Psychische problemen bij uw medewerker, waardoor er minder focus is op het werk
 • Verhoogde kans op ziekteverzuim 
 • Ongewenst verloop van een goede medewerker
 • Administratieve afhandeling van voorschotten en loonbeslagen
 • Arbeidsconflict

Oplossing

Uiteraard loopt u nog meer verborgen risico’s. Acuzio HR kan u, maar vooral uw werknemer bijstaan bij het op orde brengen van zijn of haar financiën. In persoonlijke gesprekken met de werknemer worden de financiën in kaart gebracht en wordt aan de werknemer een advies gegeven. U zult merken dat er bij uw werknemer meer (psychische) rust komt en dit voorkomt onnodige schade. Wees erop tijd bij! contact

Contact

Meer informatie?

© 2014. T. Kelderhuis. Alle Rechten Voorbehouden